bootstrap templates
Mobirise

OLEN EESKUJUKS

Aga Mina on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Detsember 2018

Aga mina

AGA MINA ISE EI NÄPI

Me kõik tahame end oma kodus turvaliselt tunda. Kui tihti mõtleme aga sellele, millised ohud ja miks võivad meid meie kodus varitseda? Mida ja kuidas tuleb koduses keskkonnas teha, et nii kodu ise kui ka seadmed, mida kasutame, oleksid töökorras ja ohutud.

Korraldaja: Tehnilise Järelevalve Amet

November-detsember 2018

Mobirise

AGA MINA TÖÖTAN NOORTEGA

Eesti Noorsootöö Keskus liitus Aga Mina hoiakute kujundamise kampaaniaga, et toetada eestvedajate soovi kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Korraldaja: Eesti Noorsootöö Keskus

Mobirise

AGA MINA OTSIN HEAD AMETNIKKU

MTÜ Eesti Naabrivalve kutsub kõiki Eesti elanikke 26. novembrist kuni 2. detsembrini osalema Hea Ametniku konkursil. Konkursi abil tunnustatakse hoolivaid ja abivalmis ametnikke ning kutsutakse üles tähelepanu pöörama nende töö juures inimlikule küljele, mis tihtipeale bürokraatiasse kipub kaduma minema.

Korraldaja: MTÜ Eesti Naabrivalve

Mobirise

AGA MINA OLEN VABATAHTLIK

Eesti Külaliikumine Kodukant ja vabatahtliku tegevuse võrgustik võtavad osa väärtuskampaaniast “Aga mina…” Alates tänasest kuni detsembri keskpaigani saab iga päev Vabatahtlike Värava Facebooki lehel ​tutvuda ühe vabatahtlikuga, kes selgitab, miks tema vabatahtlikuna tegutseb.

Korraldaja: Eesti Külaliikumine Kodukant

Mobirise

AGA MINA KUULAN LAST

16.11-2.12.2018 toimuval noorte- ja lastefilmide festivalil Just Film lapse õiguste programmi raames on võimalik vaadata kolmeteist omanäolist filmi ja programm kannab koondimetust „Aga mina kuulan last!“.

Korraldaja: Pimedate ööde filmifestival

Mobirise

AGA MINA LÄHEN FILMIFESTIVALILE

Juba 18 aastat järjest on PÖFFi suurim alafestival Just Film käivitanud novembris oma kinoprojektorid. Tänavune festival on aga mitmes mõttes märgiline.

Korraldaja: Pimedate ööde filmifestival

Mobirise

AGA MINA TÄIDAN ÜHE LAPSE JÕULUSOOVI

Algatuse eesmärgiks on ulatada käsi perekondadele, kellede majanduslik ja/või sotsiaalne olukord ei ole kiita. Koostöös kohalike omavalitsuste ja paljude heade koostööpartneritega kogutakse annetuste teel saadud kingitused ja jagatakse lastele kätte meeleolukatel jõulupidudel. Nii on JCI kohalikud kojad ühenduslüliks andjate ja saajate vahel.

Korraldaja: JCI - Eesti Ettevõtlike Noorte Koda

Aga mina

TUNNUSMÄRK

Valge õhupalli kujutisega “Aga Mina” rinnamärgi kandja näitab, et toetab oma eeskuju ja tegevusega turvalise tuleviku loomist. Rinnamärke jagavad kingituse tegemises osalevad organisatsioonid.

VARASEMAD TEGEVUSED

Loetelu ja viitelingid Aga Mina eeskujukampaaniatele

November
EV100 KINGITUSE AGA MINA AVAMINE
/ 11.11. 2017 / Korraldaja: programmi meeskond

November–Detsember
AGA MINA LÄHEN FILMIFESTIVALILE  / JUST FILMi programm / Korraldajad: Just Film ja PÖFF

AGA MINA KUULAN LAST / Just Film, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Lastekaitse Liidu ning lasteombudsmani esindajad.

AGA MINA SALLIN, HOOLIN, AUSTAN, JULGEN / Lastekaitse Liit

AGA MINA MÄRKAN LAST / Lastekaitse Liit

Detsember
AGA MINA TEEN KODU OHUTUKSPäästeamet

AGA MINA LASEN RONGI LÄBI. MIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU / Operation Lifesaver Estonia

AGA MINA USUN NOORESSE! / Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

AGA MINA AITAN NOORE UNISTUSI ELLU VIIA  / Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

AGA MINA HOIAN SILMA PEAL / Päästeamet

AGA MINA TAHAN OLLA TERVISEDENDAJA / Eesti Tervisedenduse Ühing

AGA MINA JULGEN SEKKUDA / Politsei- ja Piirivalveamet

AGA MINA MÄRKAN PEREKONDAÄmmaemandusabi Kliinik

AGA MINA LÄHEN FILMIFESTIVALILE / Pimedate ööde filmifestival

AGA MINA TÄIDAN ÜHE LAPSE JÕULUSOOVI / JCI

AGA MINA KUULAN LAST / Pimedate ööde filmifestival

AGA MINA OLEN VABATAHTLIK / Eesti Külaliikumine Kodukant

AGA MINA OTSIN HEAD AMETNIKKU / MTÜ Eesti Naabrivalve

AGA MINA TÖÖTAN NOORTEGA / Eesti Noorsootöö Keskus

AGA MINA ISE EI NÄPITehnilise Järelevalve Amet

Mobirise

VIDEOD

AGA MINA ISE EI NÄPI

Detsember 2018
Korraldaja: Tehnilise Järelevalve Amet 

AGA MINA HOIAN
HAMBAD KORRAS

September 2018
Korraldaja: Eesti Haigekassa

AGA MINA
INNUSTAN ÕPPIMA

Aprill 2018
Korraldaja: SA Innove

AGA MINA TEAN PEREARSTI NÕUANDETELEFONI

Jaanuar 2018
Korraldaja: Eesti Haigekassa

AGA MINA TEEN KODU OHUTUKS

Detsember 2017
Korraldaja: Päästeamet

AGA MINA LASEN RONGI LÄBI. MIND OODATAKSE KOJU.

Detsember 2017
Korraldaja: Operation Lifesaver Estonia

Mobirise

MIKS ME SEDA TEEME?

Visioon: ÜKS RIIK - ÜKS VÄÄRTUSRUUM
Missioon: toetame ja oleme eeskujuks teadlike ning turvalist elukeskkonda kujundavate valikute tegemisel

Ühistegevuste eesmärk on suurendada elanikkonna ohutusalast teadlikkust erinevates turvalisusega seotud valdkondades.
Täiendavad eesmärgid:

  • Käivitada ühiskonnas arutelu teemal, millised on turvalise tuleviku loomisel riigi tegevused ja millist rolli (vastutust) kannab iga inimene ise.
  • Võimendada väärtuspõhiseid otsuseid.

MILLAL ME SEDA TEEME?

Kingituse avame 11.11.2017. Kingituse tegijad viivad oma tegevusi läbi kokkulepitud perioodidel kuni 31.12.2018 

Aga mina tahan ka liituda

Aga Mina on erinevate osapoolte poolt läbiviidavate sündmuste ja kampaaniate kogum, mille ühisosaks on ühine kommunikatsioonistrateegia. Aga Mina kingituse tegemises osalevad organisatsioonid valmistavad iseseisvalt ette kampaaniad ja tegevused, kasutades olemasolevaid Aga Mina tunnuselemente. Aga Mina sõnumid ja tegevuste läbiviimise ajagraafikud kooskõlastatakse Aga Mina toimkonnaga.

Aga Mina ühistegemistega on oodatud liituma erinevate valdkondade eestvedajad nii riigi kui ka erasektorist, kelle tegevus on ühel või teisel moel suunatud väikeste laste ning nende tugivõrgustiku ja tervise hoidmisele või turvaliste valikute sh keskkonna kujundamisele. 

Liituja saab õiguse kasutada Aga Mina logo ja sõnumit ning liituja poolt läbiviidav sündmus või kampaania avaldatakse Aga Mina kodulehel.

Aga Mina projektiga liitumiseks saada meile e-kiri: kingitus@agamina.ee
Mobirise

© Copyright 2014 Aga Mina